ارائه محصول Legrand HP Ncomputing
وضعیت طرح : اجرا شده
شرکت مهندسی و ساخت بويلر مپنا

مشاوره طراحی و اجرای شبكه محلی در ابعاد 10G Structured Cabling و ارائه تجهيزات Passive / فروش سرورهای ديتا سنتر / فروش Zero client جهت ارتقا امنيت و مديريت متمرکز در مجموعه