برای دریافت رزومه و لیست پاره ای از مشتریان این شرکت ابتدا درسایت ثبت نام کرده و سپس فایل مربوط به رزومه را دریافت نمائید.


فایل های مربوطه