در صورتی که بخش های مرتبط با"سوالات رایج"و"مستندات فنی"را مطالعه کرده و به نتیجه مطلوب نرسیده اید،می‌توانید با شماره تلفن های شرکت توسعه ارنباطات آرادسامانه تماس بگیرید و با شماره گیری عدد مربوط به بخش فنی از پشتیبانی فنی شرکت بهره مند شوید.