در هنگام نصب و راه اندازی و یا استفاده از دستگاه های NComputing ممکن است با پیغام خطا روبرو شوید که در زیر به چگونگی رفع ایراد پیش آمده می پردازیم :
+ Error: IP Conflict Detected
+ تنظیمات LAN برای راه اندازی سری L
+ پیغام خطا: Terminal server yet not ready, please retry attempt a bit later
+ پیغام خطا: To log on to this remote computer, you must be granted the Allow log on through Terminal Services right
+خطا: This client model is unsupported by your version of software
+پیغام خطا: "One or more incompatible modules..." Win32k.sys
+پیغام خطا: Network Error Code 10014 / Network Error Code 10054
+قطع شدن از صفحه‌ی Logon ویندوز بعد از 2 دقیقه

این بخش در آینده به روز خواهد شد.