چالش های دنیای IT و فایروال ها در فضای ابری

سه چهارم (74 درصد) از پاسخ دهندگان به مساله یکپارچگی با مدیریت، نظارت و اتوماسیون در فضای ابری به عنوان مفید ترین جنبه فایروال ها اشاره داشتند . . .

 

 

Cloud 

 

 

 

 

فضای ابری در حال بازتعریف نقش فایروال ها است چنانچه در حدود 83 درصد از کارشناسان IT در یکی از نظرسنجی های اخیر دغدغه های خود را در مورد استفاده از فایروال های قدیمی و معمول در توپوگرافی های جدید و غیر معمول ابراز نمودند.

بر اساس نظرسنجی اخیر که از 600 کارشناس IT در سراسر جهان به عمل آمده است، چالش های مهم در این زمینه شامل قیمت گذاری و لایسنس نامتناسب با فضای ابری (39 درصد) و عدم یکپارچگی که مانع از اتوماسیون در فضای ابری می شود (34 درصد) است.

با این همه شرکت کنندگان در این نظر سنجی در عین حال ظرفیت های امنیتی خاص فضای ابری را نیز شایان اهمیت دانستند. سه چهارم (74 درصد) از پاسخ دهندگان به مساله یکپارچگی با مدیریت، نظارت و اتوماسیون در فضای ابری به عنوان مفید ترین جنبه فایروال ها اشاره داشتند، و 59 درصد نیز «سهولت در به کار گیری و پیکر بندی توسط توسعه دهندگان فضای ابری» را به عنوان دومین مزیت مهم و سودمند در این زمینه مورد توجه قرار دادند.

در عین حال گزارش ها نشان می دهد که تیم های DevOp نیز از اتوماسیون در مباحث امنیتی بهره می برند. از میان سازمان هایی که در زمینه DevOps، DevSecOps یا فرایند های یکپارچه سازی و توسعه مداوم فعالیت دارند، 93 درصد با چالش هایی در زمینه لحاظ نمودن مسائل امنیتی در فعالیت های خود روبرو بوده اند.

تیم جفرسون، قائم مقام بخش فضای عمومی ابری در شرکت Barracuda بر این باور است که بر پایه اطلاعات ارائه شده از این نظرسنجی نکات قابل توجهی به دست می آید. او می افزاید: «ما هم چنان به بررسی سوالات و دغدغه های مربوط به نحوه رویکرد سازمان ها نسبت به مقوله امنیت در فناوری های ابری، به ویژه در سازمان های بزرگ می پردازیم. دلایل زیادی برای این امر وجود دارد، اما در مورد سازمان ها روال کار معمولا بر پایه عملکرد بر اساس معماری سنتی مراکز داده ها است در حالی که حرکت به سمت فضای ابری مستلزم تفکر تازه ای در باب مقولات امنیتی است. استفاده از ابزارهای امنیتی با طراحی اختصاصی برای فضای ابری عمومی در واقع می تواند کسب و کار ها را ایمن تر از گذشته نماید».

منبع خبر :Info Security Magazine

نظرات

ارسال نظر