دوران پس از مجازی سازی و رایانش ابری، چشم انداز آینده چه خواهد بود؟

شبکه سازمانی در آینده تنها شامل چند access point، سوئیچ برای ایجاد ارتباط و نیز سیستم های تامین برق و روتر هایی برای ایجاد امنیت، بهینه سازی ترافیک و قابلیت های مربوط به آن خواهد بود. این بدان معناست که هر چیز دیگری که در این ساختار مورد نیاز باشد به صورت سرویس هایی در فضای ابری تامین خواهد شد . . .

چه میزان از ظرفیت های فناوری اطلاعات در یک سازمان – از جمله پردازنده ها، ابزارهای ذخیره سازی و شبکه – قابلیت مجازی شدن و انتقال به فضای ابری را دارد؟

پاسخ کریگ ماتیاس، رئیس شرکت مشاوره ای Farpoint Group به این سوال روشن است: بسیار زیاد. شبکه سازمانی در آینده تنها شامل چند access point، سوئیچ برای ایجاد ارتباط و نیز سیستم های تامین برق و روتر هایی برای ایجاد امنیت، بهینه سازی ترافیک و قابلیت های مربوط به آن خواهد بود. این بدان معناست که هر چیز دیگری که در این ساختار مورد نیاز باشد به صورت سرویس هایی در فضای ابری تامین خواهد شد.

 

Article-V-NetW1

 

این میزان «مجازی سازی افراطی» امکان دسترسی مداوم به امکانات پردازشی و اطلاعاتی را به رغم گسترش نیازها و الزامات فراهم خواهد نمود. نیازهای اقتصادی سازمان ها موتور محرک این تغییر و گذار خواهد بود و سازمان ها می کوشند تا مدیریت بهتری بر هزینه های فناوری اطلاعات و سرمایه گذاری های مربوط به نگهداری تجهیزات داشته باشند. 

 این گذار در طول دهه آینده هر روز بیش از گذشته پررنگ تر خواهد شد و به کار گیری سرویس های ابری برای محاسبات، ذخیره سازی و عملکردهای تحت شبکه رونقی روزافزون خواهد یافت. برخی پلتفورم های مربوط به مدیریت شبکه و پلتفورم های عملیاتی نیز امروزه به سمت فضای ابری سوق یافته اند.

نظرات

ارسال نظر